Home » Uncategorized » Continuació Bitllet d’anada i tornada II

Continuació Bitllet d’anada i tornada II

Start here

La Marta seguia anorèxica però a ella li agradaria canviar i sortir de l’hospital por portar una vida normal.

Passaven els dies i la Marta cada cop anava menjant més i anava estant menys anorèxica. Li van fer unes proves, li van anar molt millor que abans, i li van dir que al cap d’un mes li donarien els resultats.

Van passar tres setmanes i ja tenien els resultats. La Marta tenia por perqué no sabia si se’n podria anar a casa o s’hauria de quedar més temps a l’hospital. Va obrir el sobre i hi posava que al cap d’una setmana ja se’n podria anar a casa. Es va posar molt contenta i va començar a saltar d’alegria.

Passats dos mesos, la Marta va ser la model més guapa de tot el seu país, es va fer famosa, va tenir molt d’èxit i el seu futur va ser dedicant-se a ser model.

Michelle Pujadas, 3r D


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: